Speciální technologie

Speciální technologie (řízené horizontální vrtání HDD, pluhování)

Pluhování
Rízené horizontální vrtání HDD

Provádíme bezvýkopovou pokládku plynovodů, kabelových chrániček a dalších potrubních sítí pomocí strojů VERMEER D24x40II. Tato zařízení pro horizontální řízené vrtání s tažnou silou 12 t nám umožní ukládat jak ocelové, tak i PE potrubí v závislosti na geologických podmínkách až do Ø 450 mm a do vzdálenosti 200 m.

Ve spolupráci s naší sesterskou firmou DrillTec GmbH Großbohr- und Umwelttechnik realizujeme horizontální řízené vrty až do Ø 1200 mm v délkách přes 1000 m. Rovněž provádíme neřízené vrtané protlaky v průměrech 200, 300 a 400 mm.

Technologií pluhování je možno pokládat polyetylenová potrubí, jako např. vodovody, plynovody, tlakové kanalizace nebo chráničky pro telekomunikační kabely. Hlavní výhodou tohoto moderního způsobu pokládky je vysoká rychlost realizace (cca 2 – 3 km za den).