STREICHER, spol. s r. o. Plzeň

Ochrana údajů

Naše stránky můžete navštívit, aniž byste uváděli údaje o své osobě. Ukládány budou pouze přístupové údaje bez vztahu k osobě, jako je např. jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které nás navštěvujete, jména požadovaných souborů, datum a čas požadavku a status přístupu (přenos souboru byl proveden, soubor nebyl nalezen atd.), a také popis typu používaného webového prohlížeče a operačního systému.

Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem vylepšování naší webové stránky a nepřipouští činit žádné závěry ohledně Vaší osoby. 

Osobní údaje jsou získávány pouze v případě, pokud nám tyto sdělíte v rámci Vaší návštěvy naší internetové prezentace, např. zasláním e-mailu. Tyto údaje používáme výhradně k zodpovězení Vaší žádosti.

Na našich webových stránkách nejsou používány cookies. Rovněž nevyužíváme žádné analytické nástroje ke sledování webových stránek, jako je např. Google Analytics.

V souladu s § 4 g Spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG) má osoba pověřená ochranou údajů povinnost dát komukoliv na požádání vhodným způsobem k dispozici údaje stanovené v § 4 e Spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG). Tímto přímo dostojíme tomuto závazku.

Pokud budete mít otázky z oblasti ochrany osobních údajů nebo otázky ohledně získávání, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů a také pokud budete požadovat informace o Vámi uložených údajích, o opravách, zablokování nebo vymazání údajů, můžete se kdykoliv obrátit na nás, nebo osobu pověřenou ochranou osobních údajů, pana Alexander Bugl, Bugl & Kollegen GmbH, Eifelstrasse 55, 93057 Řezno/Regensburg, telefon: +49 (0) 941-63049789, e-mail: ab(at)buglkollegen.de .