STREICHER, spol. s r. o. Plzeň

Reference společnosti

Stavební divize STREICHER, spol. s r. o. Plzeň má ve svém oboru mnohaleté zkušenosti. Díky nim, ale rovněž zásluhou kvalitní techniky a strojového vybavení,  používaných pracovních postupů a v neposlední řadě díky kvalifikovaným pracovním silám a ochotnému přístupu ke specifickým potřebám zákazníka, resp. investora,  jsme schopni zajistit řádné a odborné dokončení díla k celkové spokojenosti obou smluvních stran.

Štěnovice - výstavba řadových domů

Štěnovice - výstavba řadových domů

Horšovský Týn – výstavba kanalizace

Horšovský Týn – výstavba kanalizace

Plzeň, Křimice – rekonstrukce jezu

Plzeň, Křimice – rekonstrukce jezu

Karlovy Vary – rekonstrukce ČOV

Karlovy Vary – rekonstrukce ČOV