Plynárenské stavby

Vybrané plynárenské stavby

StavbaCharakter plněníDoba realizace
NTL plynovody a přípojky Stříbro – Palackého ulice a 28. října, vč. propojůRekonstrukce NTL plynovodů a přípojek plynu, vč. propojů05/2013 – 08/2013
Reko VTL plynovodu Chomutov obchvat DN 500, Kamencové jezero - ZooparkRekonstrukce VTL plynovodu11/2012 – 09/2013
VTL plynovodní přípojka a navazující průmyslový plynovod Planá nad LužnicíVýstavba VTL plynovodu a navazujícího průmyslového plynovodu07 –
12/2013
Rek-ce VTL č.4 úsek TU 4/14 – přechod Kounického potokaRekonstrukce VTL plynovodu03 –
08/2013
Klatovy STL, NTL – Plzeňská, Pod KoníčkyRekonstrukce NTL a STL plynovodů  08 –
10/2012
Čakovičky REKO VTL č.4 TU 4/7TRekonstrukce VTL plynovodu04 –
09/2012
Rek-ce VTL č.530 v úseku TU 530/6 u II/118 – křížení se silnicí III/03013Rekonstrukce VTL plynovodu05 –
10/2011
D3 Tábor – SO 540 VVTL DN 700Rekonstrukce VTL plynovodu

01 –
06/2011