Profil společnosti
Předmět činnosti
Skupina STREICHER
Reference
IMS
Certifikáty
Kariéra
Technické vybavení
Termín veletrhu
Kontakt

 

 
 
HomeMapa stránekImpresumOchrana údajůPrioritou společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň je v maximální míře uspokojovat potřeby stávajících i budoucích zákazníků poskytováním kvalitních a spolehlivých produktů a služeb v kvalitě, cenách a termínech požadovaných zákazníkem.

Společnost si stanovila Politiku integrovaného manažerství, ve které se zavazuje poskytovat kvalitní produkty a služby s minimálními dopady na životní prostředí. Společnost se také snaží v maximální míře zajistit bezpečnost produktů a služeb, s čímž je následně propojena bezpečnost a ochrana zdraví vlastních zaměstnanců, zákazníků a třetích stran.