Poznámka

týkající se jazykových prostředků zohledňujících aspekt pohlaví

Pro lepší přehlednost se na těchto webových stránkách používá pouze mužský rod pro osobní a podstatná jména. V souladu se zásadou rovnosti pohlaví se odpovídající výrazy vztahují na všechny rody. Toto jazykové znění je použito výhradně pro redakční účely a zcela bez předsudků. Nejedná se o diskriminaci na základě pohlaví, která není v každém případě uvedena.