Contact

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň  
Plzeňská 565
332 09 Štěnovice
Česká republika
Tel.:  +420 377 150 311
Fax:  +420 377 150 320
streicher(at)streicher.cz
www.streicher.cz

Odesláním zprávy potvrzujete informace týkající se našich předpisů o ochraně osobních údajů.

 

Systém informování

Zřídili jsme systém pro oznamovatele, abychom od vás mohli přijímat oznámení a stížnosti, mimo jiné na základě zákona o ochraně oznamovatelů a zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci.
Protože je pro nás důvěrné nakládání s vašimi informacemi velmi důležité, jmenovali jsme právníka pana Thomase Sedlmayra z advokátní kanceláře SWS Partner mbB v Deggendorfu (Německo) kontaktní osobou pro náš systém oznamování.

S panem Sedlmayrem se můžete spojit následujícím způsobem:

Thomas Sedlmayr
Telefon + 49 991 379175 298
hinweise(at)sws-p.de

S vašimi informacemi bude nakládat důvěrně.

Upozorňujeme, že za dotazy týkající se systému pro oznamovatele je odpovědný výhradně pan Sedlmayr.
Všechny ostatní dotazy zasílejte na e-mailovou adresu streicher(at)streicher.cz.

Další informace týkající se našeho systému pro oznamovatele naleznete na adrese:
Rules of Procedure
FAQs

Informace o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů naleznete zde.