Impressum

Charakteristika subjektu předkládajícího nabídku dle § 5 DDG (německého zákona o elektronických informačních a komunikačních médiích) a § 55 RStV (německé Státní smlouvy pro rozhlas a elektronická informační a komunikační média) 

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň  
Plzeňská 565
332 09 Štěnovice
Česká republika
Tel.  +420 377 150 311
Fax  +420 377 150 320
streicher(at)streicher.cz
www.streicher.cz  


Rejstříkový soud:  Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 301 
DIČ: CZ 14706768
Jednatelé: Jiří Lopata, Lumír Vágner 

Redakční odpovědnost:
Jiří Lopata, Lumír Vágner  
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň  

 

Autorské právo

Copyright 2024 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Veškerý obsah těchto internetových stránek podléhá německému autorskému právu a ostatním právům na ochranu. Nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň ani kopírován, rozmnožován, ukládán nebo zpřístupňován třetím osobám, ani pozměňován, rozšiřován nebo používán na jiných internetových stránkách. Některý obsah podléhá autorskému právu třetích osob. Všechna loga jsou chráněnými ochrannými známkami příslušných vlastníků práva.

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň si výslovně vyhrazuje svá práva - zejména autorská práva, práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům.


Vyloučení odpovědnosti

Informace a služby na této internetové stránce byly sestaveny s nejvyšší možnou pečlivostí a slouží pouze pro informaci návštěvníkům.

Internetová stránka společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň obsahuje odkazy (linky) na třetí osoby, na jejichž internetové stránky nemá společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň žádný vliv. Veškerá odpovědnost a ručení společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň ohledně internetových stránek třetích osob, zejména za aktuálnost, správnost, spolehlivost a úplnost poskytovaných informací, a dále za skutečnost, že propojené stránky neobsahují viry, jsou vyloučeny.

Tato webová stránka používá software s těmito licencemi:

GNU General Public License (GPL), verze 2.0
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Apache License, verze 2.0
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

The MIT License (MIT)
https://opensource.org/licenses/MIT

SIL Open Font License (OFL)
scripts.sil.org/OFL